Tag Archives: Український письменник

Перший етап політики “збирання руських земель”

“Ми зумисне трохи довше затрималися над фактом національного поділу у В[еликому] князівстві Литовському, бо цей факт мав величезне значення в житті слов’янських народів. З одного боку, він уможливив здійснення Люблінської унії і загарбання України Польщею, а з другого, привернув увагу до українських земель другої сусідки Литви – Москви.
Адже руський елемент, почуваючись покривдженим у В[еликому] князівстві Литовському, почав звертатися, за посередництвом кількох княжих родин, по допомогу до єдиновірної Москви, і це, звісно, не пройшло повз пильну увагу московських князів і породило їхні постійні з того часу плани, скеровані на загарбання України й білоруських земель В[еликого] князівства Литовського. Отож 1493 року московський князь уперше присвоює собі у зносинах з В[еликим] князівством Литовським титул “государя всєя Русі, і це був перший щодо сусідніх країн етап тієї політики “збирання руських земель”, відголос якої бачимо нині в побожних бажаннях певних російських кіл, що марять про “приєднання” Східної Галичини і Буковини…” (ст. 143).

У книзі: В’ячеслав Липинський. Суспільно-політичні твори. Ціна: 203,00 грн.

Advertisements

Залишити коментар

Червень 22, 2017 · 08:58

Український письменник, м. Київ

 1. Голобородько.Летюче віконце. поезії            58,00
 2. Гук.Сад Галатеї                      203,00
 3. Роуз.Як розуміти посткомуністичні перетворення?               58,00
 4. Хроніка.Невідомий Винничекно №82              135,00

Залишити коментар

Filed under Надходження

Український письменник, м. Київ

 1. Липинський.Суспільно-політичні твори                      203,00
 2. Бурак.Рух Гюлена і крос-культурний капітал  84,00
 3. Підмогильний.Третя революція           84,00
 4. Різниченко.Пилип Орлик – гетьман України     15,00
 5. Роуз.Як розуміти посткомуністичні перетворення?               58,00
 6. Фром.Мати чи бути     70,00
 7. Хроніка.Драгоманов №79                  84,00
 8. Шевчук.У череві апокаліптичного звіра                     15,00
 9. Юнг.Архетипи і несвідоме                  84,00

Залишити коментар

Filed under Надходження

“Відома польська дослідниця Галина Хінчевська зазначає, що в ХV – першій половині XVI ст. Руське воєводство Речі Посполитої (етнічно всуціль українське) дало Польщі більше культурних і державних діячів ніж будь-яке інше польське воєводство”

“В історії двох сусідніх народів нерідко буває так, що протягом певного відтинку часу культура одного народу впливає  на іншу, а згодом навпаки — починає домінувати ця інша і справляє вплив на сусідню. Візьмімо такі країни, як Україна, Росія і Польща. УХІХ—XXст. — незаперечний вплив російської культури на українську. Але в ХVII – XVIII ст. так само незаперечною була зворотня дія. Не дарма ж російський церковний діяч того часу Гедеон Вишневський писав: «Из Киевской академии, аки из оньїх Афин вся Россия мудрости почерпала». Схожу картину маємо у взаєминах України та Польщі. у ХVII- XVIII ст. бачимо значний вплив польської куль-тури на українську. Але було й інакше. Так, відома польська дослідниця Галина Хінчевська зазначає, що в ХV – першій половині XVI ст. Руське воєводство Речі Посполитої (етнічно всуціль українське) дало Польщі більше культурних і державних діячів ніж будь-яке інше польське воєводство” (ст. 5).

У книзі: Станіслав Оріховський. Вибране. Ціна: 112,00 грн.

Станіслав Оріховський. Вибране

 

Залишити коментар

Червень 6, 2015 · 11:06

“Ця декларація незалежності для Голландії випередила на два століття Американську декларацію незалежності і на шістдесят років — громадянську війну в Англії.”

“Війна за незалежність Нідерландів була дещо дивною, бо вона не почалася з повстання і її довго не вважали війною за незалежність, аж поки після перших двадцяти років бойових дій нового смислу цим словам надав офіційний акт про поборення окупації.
«Акт про повалення влади Повелителя Низинних Земель Філіппа II» офіційно скасував підданість Філіппові й мав на меті забезпечити бажану соціальну погодженість між правителем і тими, ким він править, за якої ті, хто керує, отримують свою владу лише в разі згоди з тими керованими. Ця декларація незалежності для Голландії випередила на два століття Американську декларацію незалежності і на шістдесят років — громадянську війну в Англії.
Однак текст голландського національного гімну, складений близько 1570 року, до 1985 р. містив запевнення у вірності королю Іспанії” (ст. 117).

У книзі: Джозеф Геллер. Змалюй це. Ціна:  84,00 грн.

Джозеф Геллер. Змалюй це

Залишити коментар

Червень 5, 2015 · 19:44

Рух Ґюлена і крос-культурний капітал

“Монографія «Рух Ґюлена і крос-культурний капітал» відображає результати наукового соціологічного дослідження, спрямованого на пошук шляхів нейтралізації міжкультурних та міжрасових конфліктів, на виявлення шляхів мінімізації тенденцій націоналізму, расизму, радикалізму, ксенофобії, етноцентризму, культурного імперіалізму, уніфікації, упереджень та стереотипів. У рамках пошуків механізмів впливу на ці процеси на тлі глобалізації розглядається такий актор, як соціальна ініціатива, яка уособлює в собі потенціал громадської дії. Так званий третій сектор. Засіб культивування нового, толерантного бачення вбачається в освіті. Завдяки спеціальній, адаптованій до умов глобалізованого світу, базованій на толерантності, емпатії, почутті соціальної відповідальності, холістичній (яка синтезує інтелектуальний і духовний розвиток особистості) освіті можливе виховання нового покоління, націленого на співпрацю та мирне співіснування, і загалом формування крос-культурного капіталу”.

У книзі: Оксана Бурак. Рух Гюлена і крос-культурний капітал. Ціна: 84,00 грн.

Оксана Бурак. Рух Гюена і крос-культурний капітал

Залишити коментар

Червень 3, 2015 · 16:40

“Він бачив шлях України відмінним і від “азійськості” Росії, і від європоцентричності східнослов’янських сусідів”

“Були й менш значущі проблеми, які розв’язував В. Антонович з огляду на його думки щодо місця української історії в контексті історії світової. Він бачив шлях України відмінним і від “азійськості” Росії, і від європоцентричності східнослов’янських сусідів. Декому, зокрема колишньому товаришеві, а згодом політичному антиподові М. Драгоманову, ця риса В. Антоновича видавалася проявом хуторянства або провінціалізму. Насправді ж це було переконанням лідера Старої громади в існуванні оригінального третього шляху розвитку українського етносу” (ст. 217).

У книзі: Ігор Гирич. Українські інтелектуали і політична окремішність. Ціна: 84,00 грн.

Ігор Гирич. Українські інтелектуали і політична окремішність

Залишити коментар

Травень 31, 2015 · 18:51

Тарас Шавченко в січні 1830-го

“1830 р. Січень. Тарас почувався погано. Боліла спина ребра. Сидіти можна було тільки на розі табурета краєчком, вибираючи шматочок непосіченого тіла. Три тижні тому, 6 грудня 1829   господар-поміщик Енгельгардт, якому належав 15-тирічний кріпак Тарас на правах власності, з панею увечері поїхали на бал до дворянських зборів. Тарас захопився змальовуванням історичної постаті козака Платова. Час пролетів швидко. Тарас незчувся як пан з панею повернулися додому. «Раптово відчиняються двері й в них з’являється поміщик, який скажено кидається на Тараса,   рве його вуха, кілька разів б’є в обличчя. Горланить: «А якби спалив будинок – свічка горить, папір навколо! Міг й без свічки почекати нашого повернення. Он ми трати які на освітлення будинку, десятки свічок горить без потреби, а світло для панів – не для челяді». Наступного дня пан наказав кучеру випороти кріпака Тараса, «Щоб знав своє місце! Та добре!  Щоб запам’ятав надовго!»” (ст. 20).

У книзі:Олександр Деко. Шевченківський календар. Ціна: 58,00 грн.

Олександр Деко. Шевченківський календар

 

Залишити коментар

Травень 30, 2015 · 18:45

Український письменник, м. Київ

 1. Гирич. Українські інтелектуали            84,00
 2. Голобородько. Білі кімнатні рослини            84,00
 3. Голобородько. Летюче віконце. поезії                      58,00
 4. Підмогильний. Третя революція                     84,00
 5. Роуз. Як розуміти посткомуністичні перетворення?              58,00
 6. Таціт Корнелій. Аннали                      98,00
 7. Юнг. Архетипи і несвідоме                 84,00

Залишити коментар

Filed under Надходження

Козацькі посли до султана

“Приблизно у середині або другій половині квітня 1655 р. Шагін-аґа відправився з України у зворотну дорогу до Стамбула. Хмельницький відправив з ним своїх послів до султана — сотника Романа Ждановича та писаря Якова Челебі. 29 квітня (9 травня) 1655 р. маємо відомості з Галаца від грека Фоми Іванова про те, що козацькі посли з Шагіном-аґою проходили через молдавську землю. Поперед цього посольства до султана виїхали турецькі гінці з відомостями, що козаки їдуть до Стамбула: «[…] турченія втішилися, — писав Фома Іванов, — що козацький посланець їде укласти мир, і наперед поїхав один капиджи-паша, тобто істопничий, до султана і до візира з чаушем, що їде козацький посол для миру. А з татарами козаки миру не хочуть і про це турки дуже журяться». Приблизно у середині — другій половині травня українське посольство прибуло до Стамбула — 3 червня 1655 р. австрійський резидент при дворі султана Симеон Реніґер писав до Фердинанда III, що на той час козацькі посли були ще в османській столиці” (ст. 266).

У книзі: Хроніка 200. №95. Україна – Туреччина. Ціна: 84,00 грн.

Хроніка 200. №95. Україна - Туреччина

Залишити коментар

Лютий 8, 2015 · 18:26

“Навіть сьогодні мало хто готовий серйозно обговорювати те, чи не є, бува, в остаточному підсумку судження людського розуму симптомами певних психічних станів”

“Природно, прихильники старих поглядів ніколи і в голову собі не клали, що їхні доктрини суть не що інше, як психічні феномени, бо виходили з наївного припущення, що за допомогою інтелекту або розуму, людина здатна фактично піднестися над своїм психічним станом і пере йти у стан надпсихічний, раціональний. Навіть сьогодні мало хто готовий серйозно обговорювати те, чи не є, бува, в остаточному підсумку судження людського розуму симптомами певних психічних станів. Питання це було б досить слушним, але воно таїть у собі такі далекосяжні і револю ційні наслідки, що цілком зрозуміло, чому й у минулому, і в сьогоденні його намагалися за псяку ціну обійти. Сьогодні ми й досі занадто далекі від того, щоб разом із Ніцше вва жати філософію й, по суті, теологію ancilla psychologiae адже психолог і той не схильний розглядати свої положен ня, хоча б почасти, як суб’єктивно зумовлену віру. Можна сказати, що індивіди є рівними лише тією мірою, якою вони позасвідомі, тобто не усвідомлюють своїх справжніх відмінностей. Що більша позасвідомість вирізняє людину, то краще вона відповідатиме загальним канонам психіч ного поводження. Але що більше вона усвідомлює свою ін дивідуальність, то виразніше проступатиме її відмінність від інших суб’єктів і то менше вона відповідатиме загаль ноприйнятим очікуванням. Ще ж і надто, її реакції стають набагато менш передбачуваними. Це – наслідок того фак ту, що індивідуальна свідомість завжди вище диференці йована й має більшу широту. Але що ширше розсовуються рамки свідомості, то далі заходить різниця сприйняття й то воно вільніше від колективних правил, адже емпірич на свобода волі росте пропорційно до розширення рамок свідомості” (ст. 8).

У книзі: Карл Густав Юнг. Архетип і несвідоме. Ціна: 84,00 грн.

Карл Густав Юнг. Архетип і несвідоме

Залишити коментар

Січень 24, 2015 · 16:13

Український письменник, м. Київ

 1. Геллер. Змалюй це                84,00
 2. Биструшкін. Пишу тобі                       58,00
 3. Деко. Шевченківський календар          58,00
 4. Мараї Шандор. Свічки догоріли                     84,00
 5. Оріховський. Вибране            112,00
 6. Бурак. Рух Гюлена і крос-культурний капітал 84,00
 7. Борщак. Василь Голенко-Укр.літерат            112,00
 8. Гюлен. Критерії                      37,00
 9. Мовчан. Сіль   44,00
 10. Юнг. Архетипи і несвідоме                 84,00

Залишити коментар

Filed under Надходження

Книгарня рекомендує. Знак №50

У цьому номері:
Поезія лауреата “Смолоскипа” і відомого нині поета Дмитра Лазуткіна.
Рецензія на книжку спогадів проф. Пилипа Гайди “Пройдений шлях”

Гайда Пилип. ПРОЙДЕНИЙ ШЛЯХ : Спогади 1892–1952

І друга рецензія на книжку спогадів третього Президента України Віктора Ющенка “Недержавні таємниці”

Віктор Ющенко. Недержавні таємниці

А також актуальні новинки книгарні.

І все це тут:  http://issuu.com/smoloskyp/docs/znak_50

Хочете отримувати “Знак” електронкою? Напишіть нам листа:

Залишити коментар

Filed under Знак, Смолоскип

“Держава нікчемна, і церква також нікчемиа…”

Держава нікчемна, і церква також нікчемиа,
Мистецтва лише всесильні.
Тільки мистецтва боги шанують,
Навіть науки стоять на нижчім щаблі.
Вони — “спрагненні досконалості”,
Вони “не бояться темряви”,
Вони є опісля й довічно (ст. 202).

У книзі: Езра Паунд. Поезії. Ціна: 58,00 грн.

Езра Паунд. Поезії

Залишити коментар

Жовтень 28, 2014 · 18:49

Український письменник, м. Київ

 1. Хроніка 2000. Україна-Туреччина №95            84,00
 2. Паунд Езра. Поезії                 58,00
 3. Різниченко. Пилип Орлик – гетьман України    15,00
 4. Хроніка 2000.Зарубіжне Шевченкознавство №85                  70,00
 5. Хроніка 2000.Зарубіжне Шевченкознавство.Ч.2 №86            70,00
 6. Стріла  160,00
 7. Таціт Корнелій. Аннали           98,00

Залишити коментар

Filed under Надходження

Доженихалися!

“Ще до сходу сонця Андрій з Яремою наблизились до свого
табору, і коли побачили, що козаки вже збираються до сніданку, в обох хлопців стривожено тьохнуло під грудьми.
— От і доженихалися! — з досадою вирвалося в Андрія.
— Невже запізнилися? Та вже вимолимо прощення у Гусака… Ми ж з дозволу, та вже все одно… — виговорив і Ярема, й вони піддали коням попід боки.
Побачили Макара Пилипенка і, спішившись, кинулись до нього, та він, махнувши рукою, кинув занепокоєно:
— Не до вас! Підкріпляйтесь і в дорогу!” (ст.  339).

У книзі:  Володимир Кільченський. Присмак волі. Книга друга: Вітри Сподівань. Ціна:  105,00 грн.

 Володимир Кільченський. Присмак волі. Книга друга: Вітри Сподівань.

Залишити коментар

Травень 21, 2014 · 18:01

ТОЙ, ХТО ЗНАЄ МОВУ ВОДИ, ЗЕМЛІ,РОСЛИН І ДЕРЕВ, ПТАХІВ І ЗВІРІВ…

“Той, хто знає ці мови, має не лише винятковий слух, а й винятковий зір, бо він бачить, як у повітрі залишаються після прольоту пташки, чи бджоли, а чи метелика кольорові смуги… Колись мені випало щастя спільно з палеоло-гами опуститися в підземелля на Вишківському перевалі і провести в печері тиждень… Вражала не так уява і не те, які глибокі голоси, які опуклі звуки, а те, яким мені явився після пітьми світ: кожне вимовлене слово мало своє забарвлення, кожен порух відповідав певному кольору, а спурхи синички в повітрі залишили неймовірних кольорів сліди, які ще певний час зависали і поволі розчинялися в блакиті повітря…
Щоразу, коли беру до рук твори Василя Голобородька, я ніби відкриваю в собі додатковий зір, зламуючи шкаралущу узвичаєного, і починаю розуміти ту внутрішню гармонію, яка була властива нашим пращурам, котрі не вивищувались над окіллям, а були її доповнюючими складовими” (ст. 5).

У книзі: Василь Голобородько. Білі кімнатні рослини. Ціна: 84,00 грн.

Василь Голобородько. Білі кімнатні рослини

Залишити коментар

Травень 7, 2014 · 18:00

Віце-адмірал Василь Завойко

“У серпні 1865 року віце-адмірала Завойка звільнено «від занять по генерал-аудиторату на 5 років зі збереженням утримання і правом жити в Росії де забажає»; в грудні 1871-го його «звільнено у відпустку до одужання з виділенням казенних земель у 5 тисяч десятин”; І874-го йому надали чин повного адмірала. Так імперія дбала про свого колись героїчного малоросійського сина. Почеснішої відставки годі й виміркувати. Завойкові ж вона була тяжка, мов якір у сотні пудів: оце й все життя моряка! Ще раніш пішли з флоту його брати Юхим (капітан-лейтенант) та Іван (лейтенант): не склалося, не судьба. Морська біографія Завойків на тому вривається.
Василь Завойко забажав жити в Україні, він про неї не забував навіть тоді, коли з голови не виходили калібри гармат на Петропавловських батареях. Не забудьмо і ми” (ст. 295).

У книзі: Олександр Климчук. Факторія Завойка. Ціна: 58,00 грн.

Олександр Климчук. Факторія Завойка

Залишити коментар

Травень 6, 2014 · 17:10

Англійські фабліо ХІІІ ст.

“Говорячи про типово міську культуру високого Середньовіччя, дослідники визначають у західноєвропейській літературі кілька жанрів — французькі фабліо, німецькі шванки, італійські новели тощо. Натомість міські літературні напрями в Англії переважна більшість дослідників виводять із Франції, та й називають їх так само — фабліо. Це зрозуміло, зважаючи на те, що домінуючою мовою Альбіону після нормандського завоювання (1066 року) була французька. Хоча твори з характерними головними рисами французьких фабліо поширюються тут через сотню років після за-вершення їхнього творення у Франції. І деякі з них створюються не лише французькою, а й англійською, народною, мовою. З періоду ви-сокого Середньовіччя до сьогодні збереглися лише три анонімні твори — «Пані Сіріц», «Про Лиса та Вовка» та «Країна Кокань» (ст. 5).

У книзі: Англійські фабліо ХІІІ ст. Ціна: 43,50 грн.

Англійські фабліо ХІІІ ст.

Залишити коментар

Квітень 29, 2014 · 18:44

Поезія, яка вийшла з пекла

“Ми не знаємо наших поетів.
Тривала недоступність текстів у їхній повноті й неспотвореності, догми часу, стереотипи оцінок, ним породжених, інерція сприйняття, як і багато іншого, призвели до таких викривлень і зміщень наголосів, що другорядне посіло роль головного, а головне обтиналося до лінійності стовпа.
Не забуваймо: українська поезія XX століття вийшла з пекла. Це стосується й більшості поетів еміграційних, яким хоч і пощастило вислизнути з нього, але з незагойними опіками” (ст. 5).

У книзі: Стріла: суб’єктивна антологія. Українські поети ХХ століття. Ціна: 203,00 грн.

Стріла: суб'єктивна антологія. Українські поети ХХ століття.

Залишити коментар

Квітень 28, 2014 · 18:32