Tag Archives: Стародавній світ

Стародавній світ, м. Київ

 1. Археологія давніх словян                 68,00
 2. Бережинський.Мілітарія Київської Русі                      112,00
 3. Від Венедів до Русі.Збірка наукових праць               84,00
 4. Демчук.Укр.ідентичність у модусі міфологем            58,00
 5. Колеснікова.Сторінки життя В.Хвойки            22,00
 6. Моця.Казаков.Давньоруський Чернігів                      84,00
 7. Пастернак.Коротка археологія західноукраїнських земель               58,00
 8. Словяни і Русь.Збірка наукових праць                      100,00
 9. Старожитності І тис.н.е.          51,00
Advertisements

Залишити коментар

Filed under Надходження

Стародавній світ, м. Київ

 1. Бережинський. Мілітарія Київської Русі                     112,00
 2. Мозолевський. Етнічна географія Скіфії                    58,00
 3. Козак. Поселення неврів, словян і германців на Стирі           98,00

Залишити коментар

Filed under Надходження

Стародавній світ, м. Київ

 1. Демчук.Українська ідентичність у модусі міфологем 58,00
 2. Від Венедів до Русі. Збірка наукових праць   84,00
 3. Моця. Казаков. Давньоруський Чернігів                    84,00
 4. Колеснікова. Сторінки життя В.Хвойки                      22,00
 5. Пастернак. Коротка археологія західноукраїнських земель              58,00
 6. Русяєва. Славетний мудрець-скіф Анахарсіс            22,00

Залишити коментар

Filed under Надходження

Стародавній світ, м. Київ

Слов’яни і Русь. Збірка наукових праць         162,00

Залишити коментар

Filed under Надходження

Стародавній світ, м. Київ

 1. Терський. Археологія доби Галицько-Волинської держави               47,00
 2. Від Венедів до Русі. Збірка наукових праць              84,00
 3. Бережинський. Мілітарія Київської Русі          112,00
 4. Міста Київської Русі. Збірка наукових праць              149,00
 5. Археологія давніх слов’ян                 68,00
 6. Мозолевський. Етнічна географія Скіфії         58,00
 7. Пастернак. Коротка археологія західноукраїнських земель 44,00

Залишити коментар

Filed under Надходження

Греки, Гети і Кельти на Закарпатті

“Не богато  скорше прийшли   були  до Дакії   і Греки,   але  їхній   вплив   не   залишив по собі помітних слідів на нинішнім Закарпаттю. Щойно Кельти принесли тепер Гетам    подостатком   залізних виробів, яких досі не богато там було, та навчили їх самих  ковальства. На  Закарпаттю стали тепер виробляти найріжнійше залізне домашнє й господарське знаряддя: сокири,  серпи,  коси,  рала,   вили, ланцюги, кліщі, долота, ножиці, ножі, кресала, вуздечки, клямри до поясів, цвяхи та ріжні окуття. На оружжа закладалися окремі фабрики. Кераміка робилася на гончарському   колі й була добре випалювана. Гети асимілювали Кельтів   досить  скоре,  так що годі від-ріжнити   їхні    селища    від   гетських   осель   лятенського   часу. Вони були осілими   хліборобами,  тримали  коней,  а головно корови й вівці, мешкали в чотирокутних ліпянках, знаних нам з описів   Страбона  й   Діона   та    з   розкопок    гальштатського    часу в Незвиськах, а кожне племя мало  свій укріплений  город. Найбільше таке пізно-лятенське селище з культурою страдоніцького типу знайдене біля Мукачева на горбах Ловачка і Галішгедь, де Легоцький перекопав останки 24 хат з камінними огнищами, над якими висіли   колись  залізні  кітли  на  ланцюгах” (ст. 38).

У книзі: Я Пастернак. Коротка археологія Хахідноукраїнських земель. Ціна: 44,00 грн.

Я Пастернак. Коротка археологія Хахідноукраїнських земель

Залишити коментар

Filed under Абзац

Де шукати Ахіллів біг

“Сьогодні Ахіллів біг однозначно ідентифікується з Тендерівською та Джарилгацькою косами, котрі у давнину сполучалися між собою і з материком . Єдиною річкою, яка взагалі впадає у Чорне море на схід від Дніпра, є Каланчак, отже, вибирати тут нема серед чого. Тому всі інші пропоновані ототожнення Гіпакіра, який шукали від Побужжя до внутрішніх районів Криму та Кальміусу, не витримують будь-якої критики, оскільки суперечать вказівкам Геродота, отже, маємо повне право тут їх проігнорувати, відіславши до бібліографії”.

У книзі: Борис Мозолевський. Етнічна географія Скіфії. Ціна: 58,00 грн.

Борис Мозолевський. Етнічна географія Скіфії

1 коментар

Жовтень 26, 2014 · 19:03

“Гуменчани уявили собі, що незвісний їм чоловік, який ходить у ночи по полях із уздечкою, не хто иньший, як персонїфікація повітря”

“А ось випадок, зовсїм анальоґічний, оповіджений іще з більшими подробицями, В 1738 р. вибухло на Поділю морове повітрє. Бажаючи від свойого села відвернути його, селяни з Гуменець урядили в ночи хрестовий обхід по своїх полях. Нещастє хотїло, що в сусїднім селї, Пшевратю, пропали конї у шляхтича Михайла Матковського. Матковський вибрав ся таки в ночи шукати їх і здибав ся з гуменецькнми селянами. Гуменчани уявили собі, що незвісний їм чоловік, який ходить у ночи по полях із уздечкою, не хто иньший, як персонїфікація повітря. Підозріваючи, що він упир, парубки кинули ся на нього, побили його люто, пірвали на нїм одїж і на пів мертвого лишили на землї. Ледви Матковський вернув до дому, як із Гуменець прибіг уже післанець довідати ся, чи він живий. Довідавшись, що він вернув, післанець побіг швидко назад. Не зійшло ще сонце, як до Пше-вратя прийшла цїла громада Гуменець, узброєна стрільбами, піками, колами, цї-пами, і окружпла дім Матковського. Зараз же вислала вона депутацію до властителя села Маковецького з просьбою, аби видав Матковського, як чоловіка шкідливого для цілої околицї” (ст. 32-33).

У книзі: Володимир Антонович. Чари на Україні. Ціна: 37,00 грн.

Володимир Антонович. Чари на Україні

Залишити коментар

Жовтень 8, 2014 · 11:44